การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570

chainat town municipality