โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพเชิงรุก

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ตามโครงการฯ ปี 2566 งานหลักประกันสุขภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
 Free Web Page  Builder Software

Made by ‌

chainat town municipality