• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
Webboard
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ท่านพึงพอใจการบริการของเทศบาลในเรื่องใดมากที่สุด ?
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชำระค่าใบอนุญาต
ความสะอาด
ถนน ทางเท้า ไฟฟ้า
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
กำหนดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองชัยนาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


21 กรกฎาคม 2558 ประกาศ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 500 KB
26 มิถุนายน 2558 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 47 KB
26 มิถุนายน 2558 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปี 2559) 53 KB
25 ธันวาคม 2557 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 299 KB
16 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล 2.20 MB
22 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนอุทิศ 828 KB
22 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 799 KB
31 สิงหาคม 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ระยะที่ 2 2.20 MB
โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมทางกาย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วย...
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่...
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท...
0275 เชิญชวนเที่ยวเมืองไทย ที่ อำเภอสวนผึ้ง traveller (0)
0274 Introduce a cool site for travelers Arky (0)
0273 Barcode Printer ทุกยี่ห้อ และ โปรแกรมบริหารหน้าร้าน (PO... Barcode (5)
0272 ห้องน้ำสาธารณะสุข ประชาชน (5)
0271 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ประกวดสอบราคาสร้างตึก รพ.รวมแพทย์ (5)
0270 เรื่อง ชรมฌาปนกิจ อสม เทศบาลเมือง อสม (3)
0269 โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ AutoCAD วันที่ 4-8 พฤศจ... yotathai (2)
0268 เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ตอน...เที่ยวชะอำ traveller (22)
0267 เชิญชวนเที่ยวชายหาดหัวหิน traveller (21)
0266 ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วปร... boyinterframe (7)