• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
Webboard
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ท่านพึงพอใจการบริการของเทศบาลในเรื่องใดมากที่สุด ?
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชำระค่าใบอนุญาต
ความสะอาด
ถนน ทางเท้า ไฟฟ้า
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ ชมรมวิ่งชัยนาท ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


25 ธันวาคม 2557 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 299 KB
25 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 46 KB
25 ธันวาคม 2557 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 46 KB
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ กำหนดการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 199 KB
15 พฤษภาคม 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126 KB
20 เมษายน 2558 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 95 KB
11 มีนาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ 401 KB
2 มีนาคม 2558 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนวงษ์โต 43 KB
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท...
โครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเป...
โครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา ตามโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเทศบาลเมือง...
0275 เชิญชวนเที่ยวเมืองไทย ที่ อำเภอสวนผึ้ง traveller (0)
0274 Introduce a cool site for travelers Arky (0)
0273 Barcode Printer ทุกยี่ห้อ และ โปรแกรมบริหารหน้าร้าน (PO... Barcode (5)
0272 ห้องน้ำสาธารณะสุข ประชาชน (5)
0271 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ประกวดสอบราคาสร้างตึก รพ.รวมแพทย์ (5)
0270 เรื่อง ชรมฌาปนกิจ อสม เทศบาลเมือง อสม (3)
0269 โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ AutoCAD วันที่ 4-8 พฤศจ... yotathai (2)
0268 เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ตอน...เที่ยวชะอำ traveller (22)
0267 เชิญชวนเที่ยวชายหาดหัวหิน traveller (21)
0266 ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วปร... boyinterframe (7)